Boşanma Dilekçesi (Anlaşmalı)

……………  ( ) AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                : ……………. ( TC Kimlik …………..)

                                               ……………….. /İst.

VEKİLİ                                 :                                 

DAVALI                                : ……………. (TC Kimlik ……………..)

                                                 …………………. / İstanbul

VEKİLİ                                  :          

……… / İstanbul

DAVA KONUSU                  : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı

                                                 Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                 :

 

1-                 Şahsım ile davalı evli olup, evlilik kaydımız, …….. İli, ………. İlçesi, …………, …. Cilt No, ……..Kütük No, ….. Sayfa No.dadır. Davalı ile olan evliliğimizden …..ile …… isimli müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.

2-                 Şahsım ile davalı arasında, evlendiğimiz tarihten bu yana duygu ve düşünce birliği sağlanamamış, karşılıklı olarak sevgi ve saygı azalarak yok olma noktasına gelmiştir. Davalı ile yaklaşık …. yıldır fiilen ayrı yaşamaktayız. Aynı evi paylaşmamaktayız. Davalı ile olan evliliğimizin tek bağlayıcı unsuru müşterek çocuğumuzdu. Artık müşterek çocuğumuz da belli bir yaşa geldiği için fiili olarak bitmiş olan bu evliliğimizi resmi olarak da sonlandırmaya karar vermiş bulunmaktayız ve bu sebeple Sayın Hâkimliğinizin huzurundayız.

3-                 Davalı ile aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğimizin devamını imkânsız hale getirmiştir. Davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün değildir. Davalı da aynı düşüncededir. Davalı ile ekte sunulan ……2007 tarihli protokolü düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocuğumuzun durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.

4-                 Davalı ………., uzun yıllardır ………. uğraşmaktadır. İyi bir gelire sahiptir. Her ne kadar fiili olarak ayrı olsak da davalı şahsıma ve müşterek çocuğumuza ekonomik olarak her zaman yardımda bulunmuştur. Belli bir standartta yaşayan ve eğitim alan müşterek çocuğumuz ve şahsım için aynı ekonomik düzeyde yaşamı devam ettirme hususunda davalıdan taleplerim olmuş ve bu taleplerim davalı tarafından da kabul edilmiştir. Protokolde bu hususlar detaylandırılmıştır.

5-                 İşbu sebeplerle, ekteki protokolde göz önünde bulundurularak davalı ile boşanmamıza karar verilebilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : MK 166/3, HUMK ve sair yasal deliller.

DELİLLER                           : Nüfus Kayıtları, Protokol ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğim sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve davalı ile tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden ……….2007 tarihli protokol de göz önünde bulundurularak, davalı ile boşanmamıza karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……….2007

 

                                                                                                                 Davacı veya vekili

EK:

1-                 Nüfus kaydı,

2-                 Yapılan protokol

(Not: Protokol örneği sözleşmeler kısmında mevcuttur.)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !