MAL BEYANI DİLEKÇESİ

………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

DOSYA NO                                      : …………… Esas.

MAL BEYANINDA BULUNAN      :

(BORÇLU)                                          

KONU                                                           : Müdürlüğünüzün ….. esas sayılı dosyasından

  tarafıma  gönderilen ödeme emrine karşı

  süresinde mal  beyanımızın sunulmasıdır. 

 

AÇIKLAMALAR                              :

 

1-     Müdürlüğünüzün ……..esas  sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri  ………… tarihinde tebliğ edilmiş olup  süresinde mal   beyanımızı  bildiriyoruz.

 

2-   …………………….. adresinde halihazırda bulunan hacze kabil menkul mallar ve miktarları aşağıya çıkartılmıştır. Fakat borcu karşılayacak miktarda değildir.

 

3-    Hacze kabil menkul mallar:  3 adetkoltuk , 1 adet buzdolabı, 1 adet tekli koltuk, 1 çamaşır makinası ve 1 adet toplama bilgisayar.

 

4-   Hacze kabil gayrimenkuller …….İli ……İlçesi ….. mevkii’ndeki …… Ada,…..parsel,…… paftadaki ……….metrekare arsa.

 

5-     Borcu karşılayacak miktarda  başka bir menkul ve gayrimenkul mal bulunmadığı gibi üçüncü şahıslarda da herhangi bir hak ve alacağım da yoktur. İlerde herhangi bir hak ve alacağı doğduğunda da icra dosyasına bildirilecektir.

 

6-   Borcu her ayın ilk iş günü olmak üzere toplam 4  taksit halinde ödemek istiyorum.

 Mal beyanı dilekçemizin kabulü ile gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

                                                                                   Mal Beyanında Bulunan

        

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !